Dybdejournalistikken har nullmoms fra i dag

Nyhet, Mediepolitikk, Journalistikk

Publisert

-Det neste skrittet nå er mva-fritak for all digital journalistikk som er omfattet av loven om redaksjonell fridom i media, for å styrke mediene i et lite språksamfunn som vårt, sier Øgrey.

-Dette er et etterlengtet og viktig gjennomslag som vi i bransjen har jobbet sammen for, sier adm. dir. Randi S. Øgrey. Momsfritaket utvides slik at det også vil omfatte digital dybdejournalistikk, definert som "dyptgående journalistisk produksjon og publisering" av nyheter og aktualitetsstoff fra et "avgrenset samfunnsområde" fra 1. juli.

-Det neste skrittet nå er mva-fritak for all digital journalistikk som er omfattet av loven om redaksjonell fridom i media, for å styrke mediene i et lite språksamfunn som vårt, sier hun.