Endringer i støtten til samiske mediehus

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Det er store merkostnader knyttet til å publisere på samisk, både arbeidsmessig og teknologisk, og det er viktig å stimulere og motivere til økt produksjon av samiskspråklig innhold, sier MBL i en høringsuttalelse til Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet har foreslått en bestemmelse om at tilskudd ikke kan overstige avisens driftskostnader og en bestemmelse om at aviser som har en gjennomsnittlig driftsmargin inklusiv utbetalt produksjonstilskudd på over ti prosent siste tre år får en tilsvarende avkortning i tilskuddet.

MBL støtter departementets forslag, og viser samtidig til uttalelsene fra Sálas og Ávvir, som peker på at dette alene ikke vil løse utfordringen med lik fordeling av grunntilskudd uavhengig av utgivelsesfrekvens. MBL ber derfor departementet vurdere om forslagene er tilstrekkelig til å ivareta de hensyn det pekes på i høringen.

MBLs høringsuttalelse