Enighet i meklingen mellom Fellesforbundet (avisbud) og MBL

Publisert

Fra venstre: Fellesforbundets forhandlingsleder er Ole Einar Adamsrød, riksmekler e Inger-Marie Landfall. og MBLs forhandlingsleder Pernille Børset.

(Oslo 19. 11.20 kl 19.00) Etter to dager hos Riksmekleren er det nå enighet mellom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening om avisbudavtalen. Dermed er streik avverget for avisbudene.

 - Sammen har partene jobbet konstruktivt for å finne gode løsninger og vi er glad for å ha kommet frem til en enighet, sier forhandlingsleder Pernille Børset i Mediebedriftenes Landsforening.  Løsningen er innenfor frontfagets ramme for 2020.

Fellesforbundet hadde varslet plassfratredelse for totalt 429 ansatte i 8 bedrifter, men i morgen vil avisene komme frem til abonnentene som normalt.

Riksmeklers møtebok og protokoll

Pernille Børset, forhandlingsleder MBL, tlf. 975 62 339