EU-forslag til digital regulering

Publisert

-Det er foreslått flere tydelige tiltak for å styrke konkurransen i de digitale markedene. Fremover blir det viktig å jobbe for at begge de endelige lovtekstene blir best mulig, sier MBLs styreleder Pål Nedregotten.

-EU innfører trafikklys i den digitale verden. Det sa EU-kommisjonær Margrethe Vestager i forbindelse med at hun 15. desember lanserte lovforslagene Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA). DSA setter regler for plattformenes ansvar knyttet til forbrukerbeskyttelse, mens DMA skal gi mer rettferdig konkurranse ved å regulere hva digitale 'gatekeepers' kan og ikke kan gjøre. Før forslagene vedtas skal de gjennom behandling i EUs organer.

-Dette er en god begynnelse, som viser at EU tar tak i utfordringene og også har lyttet til den europeiske mediebransjen. MBL har lenge jobbet for regulering av digitale sosiale nettverk og plattformer, både når det gjelder ulovlig innhold og konkurranseforhold. Vi ser at EU nå går i riktig retning, sier MBLs styreleder Pål Nedregotten.

Et sentralt forslag i DSA er strengere regulering av ulovlig innhold, og dette skal defineres ut fra nasjonal lovgiving. -Det er svært viktig at dette avgjøres nasjonalt og ikke på EU-nivå, fordi det er til dels betydelige ulikheter mellom EU-landenes lovgiving på området, sier Nedregotten.

Når det gjelder DMA er forslaget ganske ambisiøst, og tar tak i reelle utfordringer i de digitale markedene. Krav om økt transparens i digitale annonsekjeder og forbud mot favorisering av egne tjenester der man er en 'gatekeeper', som f.eks. Google er på søk, er sentrale forslag. Det åpnes også for at aktører skal få tilgang til egne data fra 'gatekeepers' som f.eks. Apples App Store. Dette er et betydelig problem i dag, der Apple ikke gir informasjon om abonnenter til mediene. Tilsyn med DMA skal skje på EU-nivå, noe som er fornuftig siden det er snakk om skadelig oppførsel på EU-nivå.

'Gatekeepers' som bryter reglene kan bli bøtelagt med inntil 10 prosent av den årlige globale omsetningen.

-Det er foreslått flere tydelige tiltak for å styrke konkurransen i de digitale markedene. Fremover blir det viktig å jobbe for at begge de endelige lovtekstene blir best mulig, sier Nedregotten.

EU kommisjonens pressemelding