Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Fornuftig å droppe mediestøtteråd

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Kulturminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel, Kulturdepartementet

-Vi setter stor pris på at kulturministeren har lyttet til bransjens entydige råd om å skrote forslaget om et mediestøtteråd, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.

Kulturminister Abid Rajas begrunnelse for å droppe etableringen av et Mediestøtteråd er gjengitt i Medier 24: – Regjeringen er opptatt av både demokratisk kontroll og at man ikke skal lage organer det konsentreres mye makt rundt. Det er en av årsakene til at vi nå trekker dette forslaget, i tillegg til at bransjen skal oppleve ro og forutsigbarhet, sier Raja. -Dette er positivt for mediebransjen, samtidig som han også understreker viktigheten av forutsigbare styringssignaler i intervjuet med Medier 24, sier Øgrey.