Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Influencermarkedsføring på rett spor

Nyhet, Reklame og annonsering

Publisert

Prosjektsjef i ANFO Wenche Jacobsen, ANFOdirektør Jan Morten Drange og MBLs fagsjef for digital utvikling Geir Engen.

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) som er MBLs og ANFOs selvjustisordning knyttet opp mot å unngå kroppspress og utseendemisnøye, er i full gang med arbeidet.

Klager på influencermarkedsføring som kommer inn på www.Fim.as blir nå behandlet. De første vedtakene i klagesaker som skal publiseres vil trolig foreligge i starten av mars.

- Fim besvarer fortløpende spørsmål om fremtidige kampanjer, via såkalte forhåndsvurderinger, sier prosjektsjef i ANFO Wenche Jacobsen. Hun presiserer at slike forhåndsvurderinger selvsagt behandles konfidensielt. -Fim har allerede behandlet ni slike forhåndsvurderinger.

Vi har også registrert at annonsører har iverksatt intern opplæring for at markedsførerne skal gjøre gode, riktige vurderinger på dette feltet. Sammen med Fims arbeid vil det bidra til mindre kroppspress fra influencermarkedsføring, sier hun.

-Det er flott å se at det er blitt betydelig økt oppmerksomhet omkring influenceres rolle og hvilke holdninger de gir uttrykk for, sier fagsjef Geir Engen i MBL. Ved siden av Fims arbeid vil det bidra til mindre kroppspress fra influencermarkedsføring hevder Engen og Jacobsen.