Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020 fra en samlet mediebransje

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

MBLs fagsjef for næringspolitikk Bjørn Wisted og adm. dir. Randi S. Øgrey har levert fellesinnstilling til finanskomiteen sammen med Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Fagpressen, Norsk Presseforbund, Landslaget for lokalaviser og Norsk Lokalradioforbund.

Finanskomiteen har ikke hatt fysisk høringsrunde om revidert nasjonalbudsjett, men en samlet mediebransje står bak felles høringsnotat. Her redegjøres for behovet for et treffsikkert og tilstrekkelig krisetiltak for mediene og viser også til at forslaget burde vært behandlet som et koronatiltak og ikke som en del av revidert nasjonalbudsjett.