Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Innspillsmøte med Senterpartiet

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Senterpartiets stortingsrepresentanter i Stortingets finanskomite, Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik

MBL deltok i dag på innspillsmøte arrangert av Senterpartiets stortingsrepresentanter i Stortingets finanskomite, Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik. Tema var kompensasjonsordningen for næringslivet, både endringer, justeringer og utvidelser av ordningen

En lang rekke regionale og nasjonale organisasjoner deltok i videokonferansen. Norsk Journalistlag og Landslaget for lokalaviser deltok også fra mediebransjen.

Fagsjef Bjørn Wisted pekte på at den vedtatte ordningen ikke får effekt for mediene, og skisserte annonsekompensasjonsordningen som bransjen har foreslått som en ordning som vil ha god effekt. Han fremholdt at det var viktig at det nå kommer et tydelig signal fra Stortinget som kan skape forutsigbarhet for at det kommer støtte som gjør mediene i stand til å opprettholde det journalistiske trøkket fremover.