IRMs prognosetall for 2020 og 2021

Arkivfoto

Prognosetallene for annonsemarkedet fra IRM for 2020 og 2021 er nettopp klare.

Tallene viser en nedgang i annonsemarkedet på 12,7% i 2020, mens det i 2021 blir en vekst på 8,2%.  MBLs medlemmer vil få disse gratis tilsendt. Andre interesserte vil kunne bestille prognosene via IRM