Koronakompensasjonen endret: Ta deg tid til å regne på begge varianter

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Beregningsmetoden som først var bestemt fikk utilsiktede negative effekter for noen mediehus på grunn av sesongvariasjoner i økonomien

Regjeringen har vedtatt endring i forskriften, slik at det i beregningen nå enten kan tas utgangspunkt i et gjennomsnitt av driftsresultat for 2019 multiplisert med 3,5 måneder, eller driftsresultatet for perioden fra og med 15. mars til og med 30. juni 2019. Endringen er gjort etter at MBL pekte på at beregningsmetoden som først var bestemt fikk utilsiktede negative effekter for noen mediehus på grunn av sesongvariasjoner i økonomien.

Siden det blir mulig å velge metode for beregning kommer ingen mediehus dårligere ut etter endring av forskriften, og en del mediehus vil kunne kvalifisere for økt kompensasjon. MBL anbefaler derfor alle om å bruke Medietilsynets kalkulator for å beregne et anslag over mulig kompensasjon basert på endringen.

Alle mediehus som allerede har søkt, og som ønsker å bruke den nye beregningsmetoden, må legge inn nye opplysninger via Medietilsynets portal: https://medietilsynet.no/om/min-side/

Mediehus som ikke har søkt koronakompensasjon, har nå mulighet til å søke. Medietilsynet oppfordrer disse til å registrere seg som bruker snarest: https://medietilsynet.force.com/s/registrering-ny-bruker?language=no

Her finner du informasjon om hvordan du søker: https://medietilsynet.no/mediebransjen/koronakompensasjon/

Søknadsskjemaet åpner 10. september kl 12.00. Søknadsfrist er 17. september kl 12.00.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Bjørn Wisted (wis@mediebedriftenen.no, 911 36 213) eller Geir E Engen (ge@mediebedriftene.no, 951 99 067).