Koronakompensasjonen treffer dårlig

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Vi ser eksempler på at mediehus som har vært gode på omstilling ender med ikke å kvalifisere til kompensasjon, selv om de like fullt har mistet en vesentlig del av inntekstgrunnlaget, sier Randi Øgrey, adm. dir i MBL.

Stortinget bevilget tidligere i år 300 millioner til en kompensasjonsordning for medier, og Medietilsynet har i dag tildelt en knapp tredjedel av beløpet. -Altfor dårlig, og dessverre i tråd med det vi har advart mot, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

-Annonseomsetningen har falt kraftig i koronaperioden, og MBL har derfor hele tiden bedt om at kompensasjonsordningen skulle være en annonsekompensasjon, men den ble basert på omsetning. Det er krevende, når målet som både bransjen og Stortinget la til grunn er at mediehusene skulle kunne opprettholde fullt journalistisk trøkk, sier hun.

Avismediehusene har hatt et annonseinntektstap på mer enn 300 mill. kr, og får bare 50 mill. i kompensasjon. -Vi ser f.eks. eksempler på at mediehus som har vært gode på omstilling ender med ikke å kvalifisere til kompensasjon, selv om de like fullt har mistet en vesentlig del av inntekstgrunnlaget. Dette bidrar ikke til å opprettholde mediemangfoldet, slik Stortinget la til grunn, sier hun.

Medietilsynet mottok 201 søknader om kompensasjon for omsetningsfall. De tildeler 91,9 millioner kroner fordelt på 132 mottakere.

-Vi gir oss ikke med dette, nå må vi jobbe videre for å få til forbedringer i ordningen som kan komme flere mediehus til gode, sier Øgrey.

Se også oversikt over tildelingen på Medietilsynets nettside