Mediebransjen må fortsette kampen mot seksuell trakassering – 2 prosent sier de har blitt seksuelt trakassert

Publisert

- Det er bra at det er færre som opplever seksuell trakassering, men det er fortsatt for mange. Og at dette faktisk skjer i arbeidstiden, på arbeidsplassen – det er helt uakseptabelt. Sånn skal vi ikke ha det i norske mediebedrifter, sier adm. dir. i Mediebedriftenes Landsforening Randi S. Øgrey.

2 prosent av de som har svart på undersøkelsen om seksuell trakassering i norsk mediebransje, oppgir at de har opplevd å bli seksuelt trakassert de siste seks månedene. Av det totale utvalget utgjør dette 96 personer, av disse er 80 prosent kvinner. Det er en lavere andel enn i 2017 da 3 prosent oppga at de var blitt seksuelt trakassert. Det er unge kvinner som er mest utsatt for seksuell trakassering. Medarbeidere er mer utsatt enn ledelsen, og midlertidig ansatte er mer utsatt enn fast ansatte.

5221 personer svarte på undersøkelsen, som ble sendt ut i november 2019, og nær halvparten av de som besvarte undersøkelsen deltok også da den ble gjennomført første gang i 2017.

SE HELE UNDERSØKELSEN HER.

 

Flere varsler og flere saker blir fulgt opp
26 prosent av de som i undersøkelsen selv oppga at de er utsatt for seksuell trakassering det siste halve året, varslet til egen bedrift. Det er flere enn i 2017 da tilsvarende andel var 16 prosent. Kvinner varsler fortsatt i større grad enn menn. Nær 3 av 4 av de som varslet, gjorde dette til nærmeste leder eller en annen leder, mens 2 av 10 varslet til en kollega. Flere varslet til HR-avdelingen i 2019 enn to år tidligere, og som tidligere ble kun et fåtall tilfeller rapportert til politiet.

Det er en stor økning i andelen som kjenner til at bedriften har en varslingsrutine for tilfeller av trakassering og overgrep. 55 prosent kjenner til varslingsrutiner i egen bedrift i 2019, mot 30 prosent to år før. Kjennskapen er lavest blant de yngste (18-30 år), som også i større grad oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, mens rutinene er best kjent blant de mellom 46-60 år, og blant toppledere og mellomledere. Frilansere og midlertidig ansatte er også noe dårligere kjent med rutinene.

 

-Det skal være trygt å varsle. Vi skal ha trygge og gode arbeidsplasser og de ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold. Det hviler et stort ansvar på arbeidsgiver i disse sakene. Alle skal vite om hvordan man sier fra og varsler. Det må være gode rutiner for å gjøre dette kjent. Arbeidsgiver må huske på å også gjøre det kjent for nyansatte og midlertidig ansatte. Varslingsrutinene skal være kjent for alle ansatte, sier Øgrey.

Viktig å fortsette arbeidet

-Mediebransjen må nå fortsette kampen mot seksuell trakassering. Vi må fortsatt ha fokus på dette, og øke bevisstheten hos alle ansatte i norske mediebedrifter, sier Øgrey.

Det er andre gang denne undersøkelsen gjennomføres i norsk mediebransje. Første gang var høsten 2017. I tillegg til initiativtakerne bak undersøkelsen i 2017, Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening, har følgende mediehus/medieorganisasjoner samarbeidet om utsendelse av undersøkelsen: NRK, Discovery Norge, NENT Group og Norsk Lokalradioforbund.