Mediestøtten videreføres - viktig at mediemangfoldet styrkes

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Koronapandemien har akselerert det digitale skiftet hos norske medier. Månedene vi har levd med pandemien har igjen tydelig vist at redaktørstyrte medier er viktige for det norske folk, og hvor stor betydning mediemangfoldet har for lokaldemokratiet. Det er viktig at kulturministeren styrker dette mediemangfoldet, sier Randi S. Øgrey, adm. dir. i MBL.

Regjeringen viderefører mediestøtten med en lønns- og prisjustering i statsbudsjettet for 2021, i sum vil dette utgjøre 369 millioner kroner. 

-Kulturministeren må nå følge opp Mediemeldingen og utrede en mediepolitisk ‘verktøykasse’ slik Stortinget ba om. Endringstakten i bransjen vil ikke avta, den vil heller øke i tiden fremover. Derfor må vi være forberedt med tiltak for å sikre mediemangfoldet om det skulle bli nødvendig, sier Øgrey.

I sum taper mediehusene inntekter samtidig som oppslutningen blant brukerne øker. 

-Første halvår 2020 passerte norske medier en milepæl med over én million rene digitalabonnementer. Til tross for denne økningen vet vi at det er blitt enda mer krevende i det digitale annonsemarkedet. De globale digitale gigantene har styrket sin posisjon her under pandemien, samtidig som mediehusene styrker sin posisjon på brukermarkedet, sier Øgrey. 

Lenke til kap. 335 Medieformål