Tarifforhandlinger mellom NJ og MBL er utsatt

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Forhandlingslederne Pernille Børset fra MBL og Hege Iren Frantzen fra NJ.

NJ og MBL har besluttet å utsette årets tariffoppgjør som etter planen skulle startet 28. april. Dette har sammenheng med den akutte forverringen av samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset i Norge.

 Det betyr at dagens tariffavtaler fortsatt gjelder. Med mindre partene blir enige om noe annet, videreføres gjeldende avtaler frem til 21. august 2020. Ny dato for lønnsoppgjøret mellom MBL og NJ er foreløpig ikke fastsatt. Lokale forhandlinger utstår til de sentrale forhandlingene er gjennomført.

Ved spørsmål, kontakt:

Pernille Børset                                                                                           Hege Iren Frantzen
Forhandlingsleder MBL                                                                           Forhandlingsleder NJ
tlf. 975 62 339                                                                                           tlf. 901 36 989
pb@mediebedriftene.no                                                                        hege.iren.frantzen@nj.no