Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Medietiltak blir omsetningsbasert

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Vi vil anbefale flere forbedringsforslag når forskriften kommer på høring. Mediene har ventet lenge på en kompensasjonsordning. Det er derfor viktig at høringen kommer raskt, og at ordningen blir klar fort, sier Øgrey.

Revidert nasjonalbudsjett ble nylig vedtatt i Stortinget med 300 millioner i økt kompensasjon til mediene. Regjeringspartiene sikret flertall sammen med FrP for en omsetningsbasert kompensasjonsordning. –Det er positivt med krisetiltak til mediene, men en samlet bransje anbefalte en annonsekompensasjonsordning, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

Både presseorganisasjonene og opposisjonspartier har pekt på at omsetningsbasert ordning treffer dårlig. -Vi mener en ordning med kompensasjon for bortfall av annonseinntekter vil være vesentlig mer treffsikker, innebære langt færre krevende avveininger, være enklere å administrere både for myndighetene og mediene, og ikke minst være mer forutsigbar og dermed innebære langt lavere risiko for mediene.

Kommer på høring

-Vi vil anbefale flere forbedringsforslag når forskriften kommer på høring. Mediene har ventet lenge på en kompensasjonsordning. Det er derfor viktig at høringen kommer raskt, og at ordningen blir klar fort, sier Øgrey.

Positive signaler fra samlet opposisjon

Alle opposisjonspartiene har foreslått å øke kompensasjonsordningen med flere millioner enn det forslaget som nå er vedtatt.