Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Midlertidig endring i bilaget om Grafisk Utdanningsfond

Nyhet

Publisert

Tariffpartene har blitt enige om en midlertidig endring i bestemmelsen om innbetaling til Grafisk Utdanningsfond ved permittering etter Hovedavtalens kapittel VII og skrevet følgende protokoll:

Midlertidig endring i bilaget om Grafisk Utdanningsfond

I lys av den pågående situasjonen knyttet til Covid-19 er partene enige om at det i Bilag om Grafisk Utdanningsfond gjøres følgende midlertidige endring.

I bestemmelsens punkt 2 om innbetaling gjøres følgende endring, gjeldende frem til 1. august 2020: "Premie betales også for fraværsperioder i inntil 3 måneder" endres til "Premie betales ikke for fraværsperioder i inntil 3 måneder som skyldes permittering i henhold til Hovedavtalens kapittel VII. Det foretas heller ikke trekk av arbeidstakernes premieandel i denne perioden."

Eventuell tvist om gyldigheten av en permittering iht. Hovedavtalens kapittel VII vil ikke medføre krav om etterbetaling til denne ordningen.

Se vedlagte protokoll.