Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Momsfritak for dybdejournalistikk sanksjonert i Stortinget i dag

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey gleder seg over gjennomslag for digital dybdejournalistikk

-Dette har vi jobbet for lenge og nå er momsfritak for dybdejournalistikk endelig et faktum, sier MBLs adm. dir Randi S. Øgrey. Gjennomslaget kan du lese i lovvedtaket under:

Lovvedtaket lyder:

II

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjer ein følgjande endringar:

  • 6-1 skal lyde:
  • 6-1 Aviser

(1) Omsetning av aviser, herunder elektroniske aviser, som i hovedsak inneholder tekst og stillbilder, er fritatt for merverdiavgift.

(2) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med aviser, herunder om vilkår for fritak.

  • 6-2 første ledd skal lyde:

(1) Omsetning av elektroniske nyhetstjenester som ikke er omfattet av § 6-1, er fritatt for merverdiavgift.

III

Endringane under I tek til å gjelde straks.

Endringane under II tek til å gjelde 1. juli 2020.