Momsfritaket utvides endelig for dybdejournalistikk

Publisert

-Det neste skrittet nå er mva-fritak for all digital journalistikk som er omfattet av loven om redaksjonell fridom i media, for å styrke mediene i et lite språksamfunn som vårt, sier Øgrey.

Finansdepartementet sendte i dag ut høringsforslag til ny lov og forskrift om momsfritak for digital journalistikk. Forslaget innebærer at momsfritaket utvides slik at det også vil omfatte dybdejournalistikk, definert som "dyptgående journalistisk produksjon og publisering" av nyheter og aktualitetsstoff fra et "avgrenset samfunnsområde". -Dette er et etterlengtet og viktig forslag som vi har jobbet for i flere år, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.

I pressemeldingen fra finansdepartementet heter det: Et hovedmål med fritakene for merverdiavgift på aviser, tidsskrifter og elektroniske nyhetstjenester er å fremme ytringsfriheten og pressens demokratiske funksjon. Også de mer spesialiserte delene av pressen spiller en viktig rolle i dette bildet. Formålet med forslaget er derfor å legge til rette for å utnytte de mulighetene som ligger i elektronisk publisering av dybdejournalistikk i for eksempel tidsskrifter og fagpresse

-Det neste skrittet nå er mva-fritak for all digital journalistikk som er omfattet av loven om redaksjonell fridom i media, for å styrke mediene i et lite språksamfunn som vårt, sier Øgrey.

Forslaget skal tre i kraft 1. juli 2020.

Her er regjeringens høringsforslag