Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Når kommer kompensasjonsordning for mediene?

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) fra Stortingets kulturkomite

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) sendte 20. april inn følgende skriftlige spørsmål til kultur- og likestillingsministeren: «Når vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om en egen kompensasjonsordning for mediene, og kan vi forvente at det blir lagt frem et forslag før RNB da det haster med en løsning?»

Hun begrunnet spørsmålet slik: «Mediene opplever nå stor nedgang i annonseinntektene, og et treffsikkert tiltak vil gjøre mediehusene i stand til å opprettholde redaksjonell bemanning og produsere journalistikk, slik regjeringen tidligere har gitt uttrykk for er både ønskelig og nødvendig.»

Spørsmålet har bakgrunn i stortingsvedtak fra 7. april: «Stortinget ber regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning bedre tilpasset medienes spesielle inntektsstruktur og raskt komme tilbake til Stortinget med forslag om dette.»

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har svart at «svaret er ennå ikke tilgjengelig».