Praktisk kurs i turnusplanlegging og arbeidstid

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Øverst fra venstre: senioradvokat Håkon Andreassen (Kvale), MBLs advokat Kanwal Suleman. Nederst fra venstre: MBLs advokat Therese Korsmo Mjaaland og forsker Jenny-Anne S. Lie (STAMI ).

Kurset i turnusplanlegging og arbeidstid tirsdag 8. september blir digitalt og vil foregå i tidsrommet kl 10-15.30.

Grunnet koronasituasjonen blir kurset direktesendt.  Det blir også gjort opptak som vil bli tilgjengelige etter kurset.

Regelverket knyttet til arbeidstid kan være komplisert for mange. MBL inviterer derfor deg som jobber med tariff, arbeidsmiljøloven, arbeidstid, turnus og bemanningsplaner til kurs om disse temaene.

Kurset gir en oversikt over bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene som gjelder for arbeidstid, samt praktiske tips knyttet til utarbeidelse av turnus- og skiftplaner. Kurset vil også ta for seg potensielle helsemessige konsekvenser av skiftarbeid for den enkelte arbeidstaker og eventuelle konsekvenser skiftende arbeidstid kan ha for arbeidsmiljøet i bedriften. Vi har fått med oss Håkon Andreassen som er senioradvokat i Kvale med lang erfaring innenfor arbeidsrett, og Jenny-Anne S. Lie, forsker ved Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, i STAMI for gjennomføringen av dette kurset.

Meld deg på HER innen 7. september  

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt, med HMS-rådgiver og administrasjonskonsulent Janne Nermo , tlf 90 79 21 67 jn@mediebedriftene.no