Råd for den vanskelige samtalen

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

De erfarne medielederne Eivind Ljøstad (Fædrelandsvennen) og Siv Juvik Tveitnes (Schibsted) delte nyttige tips og råd med 80 deltakere da andre del av lederskolen ble avviklet i dag. Psykolog og lederutvikler Elisabeth Østrem fra AFF holdt en innledning og snakket om "Krise og den vanskelige samtalen".

Arbeidspsykologen hadde mange gode råd for slike samtaler og her er noen av dem:

  • Sett overskriften for samtalen og informer den andre om hvorfor du har innkalt til møtet
  • Si gjerne noe om hvordan det er for deg å ta denne samtalen
  • Siden du er lederen, er det ditt hovedansvar å skape en best mulig atmosfære
  • Presenter problemet så konkret som mulig og illustrer budskapet ditt med eksempler: Situasjon – Atferd – Effekt

SITUASJON:

Beskriv situasjonen

Vær så spesifikk som mulig

Her kan du bruke mål og strategi som situasjon

ADFERD:

Beskriv atferden så presis som mulig

Bruk observasjon av handlinger

Ikke start å tolke!

EFFEKT

Hva er det (positive eller) negative resultatet av atferden?

Hvilken effekt har det på deg eller på det overordnede målet?

ØNSKE

Hvilken atferd vil du heller se, og hvorfor er det viktig?

(Evt hvorfor er denne atferden verdt å forsterke?)

Videre fremhevet Elisabet Østrem viktigheten av å:

  • Avtale oppfølgingssamtale
  • Sette opp delmål til neste samtale
  • Vurdere om det bør gjøres skriftlig
  • Ha systematisk oppfølging
  • Snakke om konsekvenser, og være konsekvent!
  • Diskutere andre tiltak: Kurs, få en mentor internt, hjelp fra HR eller ekstern coach/veileder

Tredje del av MBLs lederskole avvikles 3. februar og ledere i MBL bedrifter inviteres med til gratis deltakelse.