Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Stortinget ber om kompensasjonsordning for mediene

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Dette er en avklaring vi trengte nå. Det er viktig at ordningen raskt kommer på plass slik at mediehusene kan gjøre jobben både under krisen og etterpå, sier Randi S. Øgrey, adm. dir. i MBL.

-Vi er glad for at Stortinget ber regjeringen om eget tiltak for mediene. Mediene står i en svært krevende situasjon. Dette er en avklaring vi trengte nå. Det er viktig at ordningen raskt kommer på plass slik at mediehusene kan gjøre jobben både under krisen og etterpå, sier Randi S. Øgrey, adm. dir. i Mediebedriftenes Landsforening.

Stortinget ber regjeringen vurdere egen kompensasjonsordning bedre tilpasset medienes spesielle inntektsstruktur og raskt komme tilbake til Stortinget med forslag til dette.

Bakgrunnen er det betydelige fallet i annonseomsetning og at “kontantstøtteordningen” ikke hjelper mediebransjen. Den ville gitt en kompensasjon på under 2% av inntektsfallet. Stortinget legger vekt på at redusert kapasitet i mediene vil være svært uheldig i den situasjonen landet er i.

-Mediehusenes rolle, som kilde til nyheter og debatt, er sentral. Under en nasjonal krise blir dette enda viktigere, og mediehusene opplever en kolossal brukervekst samtidig som det er en dramatisk svikt i annonseinntektene. Dette anerkjenner Stortinget, og vil bidra slik at vi kan beholde det gode mediemangfoldet vi har i dag.

En viktig del av MBLs arbeid har vært å dokumentere hvordan kontantstøtteordningen ikke treffer vår bransje. I denne sammenhengen har det vært uvurderlig nyttig at medlemmer har delt sine tall med oss og bidratt til korrekte opplysninger inn mot Stortinget, sier Øgrey. 

Merknaden fra Stortinget:

Stortinget ber regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning bedre tilpasset medienes spesielle inntektsstruktur og raskt komme tilbake til Stortinget med forslag om dette.