Støtter forslag om nye kategorier i produksjonsstøtten

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Tromsø (bildet) er en av byene som kan bli med i kommunegruppen bestemmelsen skal gjelde for.

I en fersk høringsuttalelse til Kulturdepartementet går MBL inn for at kategorien bydelsaviser blir gjeninnført og at det innføres en ny støttekategori for kommunedelsmedier.

MBL støtter Kulturdepartementets høringsforslag fra 29. juni om at bydelsmedier blir en egen tilskuddskategori. I tillegg foreslår MBL foreslår at gruppen «bydelsmedier» utvides fra å gjelde i de fire storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, til å gjelde i alle store kommuner med mer enn 75.000 innbyggere. Det vil føre til at kommunene Bærum, Kristiansand, Drammen, Asker, Lillestrøm, Fredrikstad, Sandnes og Tromsø tas inn i kommunegruppen bestemmelsen gjelder for. Det vil i praksis si at det ikke er noe opplagstak for bydelsmedier på samme måte som det heller ikke er for nummerto-medier.

MBL presiserer videre at å forskjellsbehandle bydelsmedier og kommunedelsmedier opplagsmessig i noen tilfeller kan gi uheldige utslag, gjelder for eksempel medier som er i et marked med vekstpotensial.

Mediemarkedet er dynamisk og i stor utvikling, og det må være mulig for medier å flytte fra en kategori til en annen basert på en konkret vurdering fra sak til sak, det være en konsekvens av ny kommunestruktur og naturlige markedstilpasninger fra medienes side.

MBLs høringsuttalselse