Varsler forbud mot pengespillreklame på TV

Nyhet, Mediepolitikk, TV

Publisert

I går kom Kulturdepartementets lovproposisjon som har som målsetting å endre kringkastingsloven for pengespillreklame på norsk TV.- Dette vil gi like konkurransevilkår, og forhindre at det lønner seg å omgå norsk lov og oppnå fordeler ved å etablere seg i utlandet, sier MBLs adm. dir Randi S. Øgrey.

-Effekten av lovforbudet vil være en betydelig reduksjon av ulovlig spillreklame, akkurat slik regjeringen, Stortinget og norske forbrukere ønsker. Og det vil sørge for at utenlandske kringkastere likebehandles med norske mediehus som lojalt etterlever forbudet i dag. Det er både god spillpolitikk og god mediepolitikk.

Lovforslaget innebærer å gi Medietilsynet muligheten til å pålegge TV-distributører å hindre tilgangen til markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Se lovforslaget her