Viktig gjennomslag for avisdistribusjon

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Nå er det sentralt at det blir en smidig overgang til den nye situasjonen, sier MBLs fagsjef for næringspolitikk Bjørn Wisted.

7. juli reduseres Postens omdelingsfrekvens til 2,5 dager per uke, noe som innebærer omfattende endringer for avisomdelingen. – Vi er glad for at departementet klarte å løse den store utfordringen vi oppdaget, slik at de aller fleste abonnentene fortsatt vil få avis hver dag slik Stortinget la til grunn. Nå er det sentralt at det blir en smidig overgang til den nye situasjonen, sier MBLs fagsjef for næringspolitikk Bjørn Wisted.

-Vi har hatt en diskusjon med Samferdselsdepartementet om ca. 19.000 adresser som lå utenfor distribusjonsselskapenes ruter, og ikke var fanget opp i anbudet slik Posten oppfattet dette. Vi har nå fått gjennomslag for at Posten skal levere til størstedelen av disse adressene, sier han.

Anbudet

Etter omfattende analyser i samarbeid med bransjens distribusjonsselskaper og flere års arbeid kunne MBL i 2019 notere gjennomslag for en bevilgning for avisdistribusjon på 255 mill. kr årlig i en periode på tre år.

20. januar i år ble det klart at Posten Norge AS vant Samferdselsdepartementets anbudsrunde om å levere avisene på hverdager fra 7. juli, mens Aktiv Norgesdistribusjon (som er eiet av Amedia, Polaris Media og Schibsted) vant lørdager.

Den nye løsningen

For avisabonnenter innenfor anbudsområdet (definert av Samferdselsdepartementet), der det ikke finnes alternativ distribusjon, blir det distribusjon gjennom Posten 5 dager per uke. Utenfor dette området blir avisene distribuert hver dag med bransjens distribusjonsselskaper. Aktiv Norgesdistribusjon skal levere aviser på lørdager i anbudsområdet når departementets avtale med Easy2You utløper 16. januar 2021.