Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Avtaleløsning i Australia kan bety mye for europeiske medier

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Det er rimelig at de globale gigantene betaler for bruken av journalistisk innhold som plattformene benytter, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey

I Australia har det lenge pågått forhandlinger om en avtale som får Google og Facebook til å betale for nyhetsinnhold de henter fra mediene. MBL og våre samarbeidsorganisasjoner følger utviklingen tett og håper på en avtale som kan være en drivkraft for å få til en lignende regulering av teknologiselskaper i EU.

Dette krangler de om:

Lovforslaget som behandles i Australia vil tvinge Facebook, Google og de andre digitale formidlerne til å betale for innholdet de henter fra mediene. Videre vil det bety innføring av et tvisteorgan som skal fastsette betalingen hvis de ikke kommer til enighet. Både Google og Facebook har sagt seg villig til å betale for bruk av innhold, men mener lovforslaget går for langt og ønsker at partene skal forhandle uten tvang. Google misliker spesielt den delen av forslaget som vil tvinge selskapet til å betale ikke bare for innhold, men også for korte sitater med lenker til innhold. Google hevder dette vil undergrave hele modellen for søkemotorer. Google og Facebook foretrekker en modell der nyhetsorganisasjoner får betalt for å levere innhold til News Showcase og Facebook News.  Flere australske nyhetsorganisasjoner har sagt ja til dette, men ikke alle. Google har truet med å trekke sin søkemotor fra Australia hvis loven blir vedtatt i original form. Med henvisning til lovutkastet har Facebook nå gjort alvor av sitt forhåndsvarsel om å slutte med formidling av nyhetsinnslag på det australske markedet.

Digitalkjempene står ikke samlet: Microsoft støtter lovforslaget og håper en Google-boikott kan åpne for selskapets egen søkemotor Bing. Politikere i Canada og EU har signalisert at de vurderer lovforslagene med tanke på utvikling av sin lovgivning. Selv om Google kan true med å trekke seg fra det australske markedet, antas det at de neppe våger å skru av en halv milliard europeere.

I 2019 godkjente Europaparlamentet Copyright-direktivet som også skal bli gjeldende i Norge. Dette vil etter hvert gi publisister en anledning til kollektive forhandlinger med plattformene om vederlag.

-Det er rimelig at de globale gigantene betaler for bruken av journalistisk innhold som plattformene benytter.  Mediehusene vil være på sosiale medier, vår journalistikk har stor verdi for millioner av norske brukere, men det må være en bedre balanse. Utviklingen i Australia akkurat nå er dramatisk og vi følger den svært nøye, sier MBLs adm dir Randi S. Øgrey.

De nordiske organisasjonene møtes neste uke og dette er et av temaene på agendaen.