Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Data som ressurs: like konkurransevilkår viktig

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Foto: Schutterstock

Torsdag møter MBL til høring i Stortingets næringskomite om Melding St. nr. 22 Data som ressurs. Meldingen beskriver regjeringens mål, ambisjoner og prinsipper for datapolitikken.

Departementet skriver i meldingen at «Regjeringen vil tilrettelegge for økt deling av offentlige data på en effektiv og sikker måte.» Videre skriver departementet at «En viktig problemstilling er arbeidet for like konkurransevilkår mellom multinasjonale selskaper og norske aktører.» MBL peker i sitt innspill til komiteen på tre forhold av stor betydning for mediebransjen:

  • God og enkel tilgang til offentlige data er avgjørende for at mediehusenes redaksjoner skal kunne fylle sitt samfunnsoppdrag.
  • De regulatoriske norske rammene må ikke være et hinder for at norske mediebedrifter kan samarbeide og slik konkurrere med internasjonale aktører på like vilkår.
  • Norge må bidra internasjonalt til at konkurranseulempene norske selskaper på flere områder har i konkurransen med internasjonale konkurrenter opphører.
Les MBLs innspill til komiteen.