Foto:

EU nærmere regulering av tech-giganter

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey. Foto:

Lov om digitale tjenester, Digital Services Act (DSA), er vedtatt i Europaparlamentets komité for det indre marked. Lovforslaget skal nå stemmes over i plenum og så gå gjennom en trepartsprosess til våren. Dermed kan loven tre i kraft i 2023.

Loven vil endre måten internett er regulert på. -Dette vil gjøre Internett tryggere for brukerne, når ulovlig innhold i større grad enn i dag fjernes. Det er bra at komiteen ikke har forsøkt å regulere «skadelig innhold», noe som ville åpnet for umulige avveininger, sier Randi S. Øgrey.

-Vi mener det er behov for regler som beskytter innhold fra redaktørstyrte medier på de store plattformene, slik at redaksjonelt innhold ikke skal kunne fjernes basert på deres brukervilkår. Det er ikke tatt inn, sier Øgrey.

Neste skritt er at lovforslaget skal behandles i Europaparlamentets plenum. Hvis parlamentet godkjenner lovforslaget, skal det forhandles mellom ministerrådet, kommisjonen og parlamentet i en trepartsprosess før endelig versjon vedtas.

Lov om digitale tjenester ventes å komme på plass i 2023.

Se også pressemelding fra vår samaarbeidsorganisasjon News Media Europe