Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Forslag til ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Foto: Scutterstock

En helhetlig regulering av forbrukervernet er fornuftig, men det er sentralt at nasjonale virksomheter og globale aktører skal ha like konkurransevilkår. Det skriver MBL i høringsuttalelse til Justisdepartementet om ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere.

MBL oppsummer høringsuttalelsen med følgende viktige prinsipper:

  • Det mangler en drøfting av de særlige forhold knyttet til det innholdet som mediene tilbyr og den rollen mediene har i samfunnet, og de plikter staten er pålagt i Grunnloven § 100 6. ledd.
  • Mediene er midt i en krevende digital transformasjon, og må ikke påføres kostnader eller begrensninger som svekker deres konkurransesituasjon mot globale aktører.
  • Det er nødvendig med en tydelig definisjon av «kunde». Tilfeldige 'anonyme' brukere som verken er betalende eller innloggede må ikke defineres som «kunder».
  • Mediene må kunne ta frie og selvstendige redaksjonelle valg med hensyn til utvalg og presentasjon av innhold, uten at det skal være en mangel eller endring i lovens forstand. Det må også kunne gjøres endringer som følge av at rettigheter til innkjøpt innhold endres eller bortfaller. Det samme må gjelde endringer som måtte følge av pressens regelverk og etiske normer som f.eks. Vær Varsom-plakaten.
  • Man bør man unngå å innføre regler om erstatning som skiller seg fra reglene i forbrukerkjøpsloven.
  • Svært mange avisabonnenter velger såkalte komplettabonnementer. Et slikt abonnement består av papiravis og full digital tilgang. Departementets redegjørelse kan forstås slik at mediehusene her må anvende både forbrukerkjøpsdirektivet og digitalytelsesdirektivet på ett medieprodukt: komplettabonnementet. Dersom det er slik vil det medføre stor grad av kompleksitet, noe som ikke er ønskelig.
  • Heller enn å knytte prisjustering opp mot kpi mener vi at 'urimelige' prisøkninger er et bedre prinsipp.