God start fra Trettebergstuen

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Det er et godt signal at Trettebergstuen øker støtten og ikke omfordeler den. Dette gir en forutsigbarhet for bransjen. Men vi står foran flere utfordringer som det viktig at hun griper fatt i, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey. Foto: Caroline Roka.

-Det er positivt med økt støtte til journalistikken og det er ikke minst bra at vår nye kulturminister fremhever at mediepolitikk er demokratipolitikk fra første stund, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey i en kommentar til regjeringens statsbudsjett.

Mediestøtten økes med 8 millioner og SUJO mottar 2 millioner i økte støttemidler fra den nye regjeringen.

-Det er et godt signal at hun øker støtten og ikke omfordeler den. Dette gir en forutsigbarhet for bransjen. Men vi står foran flere utfordringer som det viktig at Trettebergstuen griper fatt i, sier Øgrey.

Trettebergstuen sier også at hun vil ta en rolle i kampen mot techgigantene. -Dette haster sier Øgrey: I EU behandler parlamentet for tiden to omfattende lovforslag som kan bety mye, både for konkurransen i annonsemarkedet og for den offentlige samtalen. Kampen står i Brussel, og her må Norge og norske politikere engasjerer seg. Også nasjonalt har vi portvoktere, i bredbåndsmarkedet trenger vi tiltak eller reguleringer som legger til rette for konkurranse som sikrer at norsk medieinnhold kan komme ut til forbrukerne på like vilkår som innhold fra andre aktører, sier hun.

-For mediebransjen er det også særlig viktig at politikerne bidrar til å sikre både fysisk og digital distribusjon fremover, sier Øgrey.

Se også Tretteberstuens debattinnlegg hos Medier 24: Facebook kan ikke gjemme seg lenger

Dette sa vår nye kulturminister under Redaktøforeningens høstmøte