Innsamling av lønnsstatistikk

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

MBLs Britt Øien og Geir Engen har ansvar for å samle inn data for lønnsstatistikken som deles med de ulike arbeidstagerorganisasjonene.

MBL går nå i gang med innsamling av data til lønnsstatistikken som ledd i forberedelsene til årets hovedoppgjør.

-Dette er en stor og omfattende oppgave, både for den enkelte medlemsbedrift og for oss i MBL, sier fagsjef Geir E Engen, som er ansvarlig for lønnsstatistikken i MBL.

- Tallene gir oss både fasit på lønnsveksten i 2021 for bransjen og oversikt over lønnsoverhenget inn i 2022. Tallene brukes aktivt i forhandlingene for å finne ut hvordan ulike lønnskrav påvirker rammen. I tillegg gjør vår detaljerte statistikk det mulig for oss å kunne se hvordan krav slår ut i ulike deler av MBLs medlemsmasse. Krav som har virkning på rammen kan slå svært ulikt ut i ulike bedrifter. Derfor er vi avhengig av å ha et godt faktagrunnlag både i forkant av forhandlingene, slik at vi vet hvordan lønnsutviklingen har vært foregående år, og underveis i forhandlingene, sier Engen.

Tallene MBL samler inn deles med de ulike arbeidstagerorganisasjonene, slik at partene har omforent syn på tallene før forhandlingene starter.

Fristen for innsending er 25. februar. Tidsplanen er lagt opp slik at statistikken er klar før påske.

Her finner du all informasjon om innrapportering av lønnsstatistikk for din bedrift.