Veiledning til innrapportering av lønnsstatistikk

MBL samler hvert år inn detaljerte opplysninger om lønn fra medlemsbedriftene. Alle data som samles inn skal være ved utgangen av året, dvs pr 31.desember hvert år. Opplysningene bearbeides og kvalitetssikres av oss, før vi produserer rapporter som publiseres i forkant av de årlige lønnsoppgjørene. I tillegg til lønnsvekst brukes rapportene til å beregne overheng og glidning.

MBL samarbeider med de ulike arbeidstagerorganisasjonene. De mottar tallgrunnlaget fra oss, slik at vi har omforente tall som danner grunnlaget for lønnsforhandlingene. 

Tallene rapporteres til MBL via Excel. For hvert av områdene har vi utarbeidet følgende dokumentasjon:
Excel – regneark som viser feltrekkefølge og gir en beskrivelse av hvert felt
Veiledning – detaljert oversikt over de ulike feltene
Funksjonsbeskrivelse – detaljert beskrivelse av de ulike stillingskodene vi benytter
Nivåbeskrivelse – forholdet mellom de ulike stillingskodene

 

Her finner du alt du trenger for å fylle ut lønnsstatistikk for din bedrift:

Noen av MBLs medlemmer har et statistikksamarbeid, der det opereres med en mer finmasket inndeling av stillingskoder. De bedriftene som er en del av dette samarbeidet benytter følgende veiledninger.  Dette gjelder Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, TV2 og VG.