Journalistikken må sikres ved et eventuelt portforbud

Publisert

-Vi håper dette er et forslag som aldri blir iverksatt, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey i en kommentar til regjeringens høringsforslag.

Regjeringen har sendt et lovforslag som under gitte forhold åpner for portforbud som et smitteverntiltak på høring. MBL mener at medienes samfunnsviktige funksjon må sikres dersom dette blir aktuelt. - Vi håper dette er et forslag som aldri blir iverksatt. Så langt i pandemien har politikernes tiltak vært basert på tillit og hatt oppslutning i befolkningen, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Mediebransjen tok en viktig kamp allerede mars i fjor hvor det ble avgjort at journalistikk er samfunnsviktig funksjon. Den er ikke blitt mindre viktig nå.

- Vi må sikre oss at journalistene har gode arbeidsforhold slik at de kan stille de spørsmålene man trenger svar på i et informert samfunn. Unntaket må selvsagt også gjelde både avistrykkerier og distribusjonsnettet slik at hele befolkningen får tilgang til redaktørstyrt medieinnhold, sier Øgrey.

NFI er også kritiske til lovforslaget og uttaler at gevinsten av portforbud er marginal, selv i dets strengeste form, er den liten. De hevder også at det kan være på kant med menneskerettighetene fordi portforbud ikke er nødvendig for å begrense smitte lenke inn her.

Høringsfristen for lovforslaget er 31 januar .