Kompetanseløft fra Grafisk Utdanningsfond videreføres

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Styret i Grafisk Utdanningsfond ved Kanwal Suleman (MBL) og Niels Killi (FF) gleder seg over å kunne tilrettelegge for kompetansebygging i bedriftene.

Grafisk Utdanningsfond har vedtatt et særskilt tiltak for kompetansebygging i bedriftene. Det er utvidet fra å gjelde første halvår til å gjelde ut hele 2021.

Det stilles ekstra midler til rådighet til kursrefusjon for bedrifter som gjennomfører kompetansetiltak for de ansatte med støtte fra Grafisk Utdaningsfond. Fondet ønsker å gi et ekstra løft for kompetanseheving i medlemsbedriftene. Det gjøres en ekstraordinær satsing for siste halvår 2021 for kurs og kompetanseheving som initieres og gjennomføres i regi av medlemsbedriftene og der bedriftene dekker den delen av kostnadene som ikke er dekket av refusjonen. Bedrifter som legger opp til kurs og kompetanseheving for sine støtteberettigede ansatte kan søke om å få refusjon på 75% for kurs gjennom IGM. Det er et uttalt mål med satsingen at det skal bidra til større kompetanseaktivitet i GUs medlemsbedrifter.

Der IGM brukes som kursleverandør vil både ordinær kursrefusjon og den ekstra refusjonen hånderes på vanlig måte. Øvrige søknader skal sendes til sekretariatet for godkjenning.

Refusjonen gjelder ansatte som er omfattet av ordningen med Grafisk Utdaningsfond og som det er betalt inn for til fondet. I tillegg til støtteberettigede ansatte, kan bedriftene få dekket kursrefusjon for en deltaker fra ledelsen som deltar på samme kompetanseheving som de støtteberettigede ansatte.