Kulturministeren: -Dypt problematisk når plattformene opptrer som sensurinstans overfor norske redaktører

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Kulturminister Abid Q. Raja holdt 4. mai mediepolitisk redegjørelse i Stortinget. Her var han tydelig på at medieinnhold ikke bør kunne fjernes av globale portvoktere: - Det er dypt problematisk når plattformene opptrer som sensurinstans overfor norske redaktører, basert på interne retningslinjer med utgangspunkt i amerikanske kulturelle normer og regler, sier Raja.

-Dersom et norsk redaktørstyrt medium publiserer innenfor rammene av norsk straffelov, medieansvarsloven og norske mediers presseetiske regelverk, bør ikke plattformen kunne overprøve dette, sier han.

I redegjørelsen oppsummerte kulturministeren status på ytrings- og mediefeltet, og beskrev hovedutfordringer på ytrings- og mediefeltet og regjeringens tiltak for å møte utfordringene. Blant annet ble medienes betydning, økonomiske forutsetninger for medievirksomhet, virkemidler i mediepolitikken og tiltak for å fremme god kritisk medieforståelse i befolkningen nevnt. Et lengre avsnitt handlet om behov for internasjonale løsninger på utfordringer knyttet til globale plattformer, hvor Raja pekte på at Norge vil arbeide for å ivareta norske virksomheters og forbrukeres interesser.

-Det skjer mye i Brussel nå som det er viktig at Norge er engasjert i. Disse sakene har store konsekvenser for norske medier, blant annet når det gjelder like konkurransevilkår og tilgang til egne data. Vi samarbeider gjerne videre med kulturministeren om dette, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.

Det blir mediepolitisk debatt i Stortinget 6. mai.

Les hele redegjørelsen her

En kortversjon er publisert hos Medier24