Lanserer globalt forum for ytringsfrihet

Nyhet, Ytringsfrihet

Publisert

Presseforbundets Elin Floberghagen og MBLs Randi S. Øgrey.

Ambisjonene er store for World Expression Forum som har 26 organisasjoner bak seg og har stiftelsesmøte 20. august. Norsk Presseforbund og MBL er allerede med i forumet, og MBLs Randi S. Øgrey deltar i arbeidsgruppen. – Vi ønsker at mange medlemmer engasjerer seg i prosjektet - og at mediene tar en sentral plass i arbeidet med å sikre ytringsfrihetsrommene, sier hun.

Målet er at forumet blir like viktig for ytringsfriheten som World Economic Forum er for verdensøkonomien.

-Norge er i verdenstoppen i pressefrihet og ytringsfrihet og dette forplikter. Vi opplever nå at ytringsfriheten er under press i land vi ikke trodde ville komme til å utfordre dette prinsippet. Det har styrket behovet for å jobbe for forståelse av ytringsfriheten over hele verden, sier Øgrey.

-Pressefriheten er på tilbakegang i store deler av verden. Vi kan ikke snakke om demokrati, uten å samtidig forstå betydningen av presse- og ytringsfrihet. Vi trenger forum der disse spørsmålene drøftes, både internasjonalt og nasjonalt, sier Presseforbundets generalsekretær Elin Floberghagen.

I stiftelsesdokumentet er dette formulert slik: Norge skal ta en tilretteleggende rolle for å sikre og utvikle denne viktige rettigheten. Frie medier, levende litteratur og andre kunstformer er grunnleggende forutsetninger for ytringsfrihet. Mediene, litteraturen og andre kunstneriske uttrykk gir kunnskap, og er sentrale for konstruktiv, kritisk debatt. De utfordrer fastlåste forestillinger, former vår selvforståelse og er samtidig samfunnets hukommelse.

Ytringsfrihet er nødvendig for tillit og åpenhet, både mellom mennesker og mellom mennesker og samfunnsinstitusjoner. Ytringsfrihet er en forutsetning for et godt samfunn for alle.

WExFo skal:

-             være til inspirasjon internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

-             være et nav, det sentrale internasjonale møtestedet for alle som er opptatt av ytringsfrihet.

-             påvirke utviklingen gjennom rapporter og utredninger, drøftelser i Forumet og
              oppsummering i etterkant.

-             dele erfaringer, men særlig søke etter beste praksis for forbedringer.

-             søke samarbeid med andre for å utvikle tilbud om Forumsamlinger andre steder også.

-             delta i å utvikle det lokale samarbeidet om ytringsfrihet, med institusjoner som Norsk
               Litteraturfestival, UNESCO litteraturby, ICORN og dikterhjemmene.

 

Forleggerforeningen har vært initiativtaker og arbeidsgruppen har vært ledet av Kristenn Einarsson og bestått av:

Arne Vestbø, generalsekretær NFFO

Kjersti Løken Stavrum, styreleder PEN Norge

Mads Nygaard, styremedlem Den norske Forleggerforening

Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival

Olav Brostrup Müller, Kultursjef Lillehammer kommune

Randi Øgrey, administrerende direktør Mediebedriftenes Landsforening