Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Møte med NHO Brussel om MBLs EU-saker

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Direktør Ingeborg Harto fra NHOs Brusselkontor. Foto: NHO

Onsdag møtte MBL direktør Ingebjørg Harto og Pedro Holteng fra NHOs Brusselkontor for å orientere om MBLs syn på Digital Services Act og Digital Markets Act.

Bakgrunnen for møtet var videre å få Brusselkontorets vurderinger av den videre fremdrift for disse forslagene, som nå er til behandling i EUs organer. Einar Hålien (Schibsted) fra hovedstyret deltok i møtet og redegjorde for bransjens syn på forslagene. I tillegg deltok MBLs administrasjon ved Randi S. Øgrey, Bjørn Wisted og Geir Engen.