Ny økonomirapport: Medietilsynet bekymret for inntektsfall fremover

Publisert

-Stortinget ba i forrige stortingsperiode Kulturdepartementet utrede en verktøykasse med tiltak som kan settes inn på kort varsel ved behov. Et av tiltakene MBL foreslo er basert på et iverksatt canadisk tiltak: skattefritak for deler av redaksjonelle kostnader. Dette tiltaket har hatt svært god effekt i Canada. Rapporten viser tydelig at denne bestillingen må kulturministeren følge opp, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

-Den ferske rapporten fra Medietilsynet viser tydelig at det er mye som står på spill. Fallende annonseinntekter gjør at det blir utfordrende å opprettholde et godt mediemangfold over hele landet. Rapporten bekrefter MBLs bekymring for medieøkonomien de kommende årene, sier Randi S. Øgrey.

Selv om norske medier er blant de fremste i verden på digitalisering og lykkes svært godt i brukermarkedet - avisene har nå 1,3 millioner heldigitale abonnementer - har mediehusene store utfordringer foran seg, særlig i annonsemarkedet. Konkurransen mot de globale tech-gigantene Google og Facebook om digitale annonseinntekter og brukere vil være avgjørende for medienes inntektsutvikling fremover, og dermed evnen til å finansiere journalistikk både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Medietilsynet peker i rapporten på at ‘det er ingenting som tilsier at brukerinntektene fullt ut skal erstatte fallet i reklameinntektene i årene som kommer.’ Tilsynet er mest bekymret for ‘de små aktørene i bransjen’. MBLs fremskriving, som er laget på oppdrag fra Kulturdepartementet, viser at også mellomstore og store lokalaviser går en tøff tid i møte. De har store annonseinntekter fra papirutgaver, og møter Facebook og Google på det sterkt voksende digitale annonsemarkedet, der tech-gigantene har andre rammebetingelser å forholde seg til. Bare i 2020 økte tech-gigantenes annonseinntekter i Norge med rundt 800 mill. kr, mens avisene mistet mer enn 400 mill. kr og mediene kuttet kostnader med nesten én milliard kr. Google og Facebook har på bare syv-åtte år tatt en tredjedel av de samlede norske annonseinntektene. 

-Stortinget ba i forrige stortingsperiode Kulturdepartementet utrede en verktøykasse med tiltak som kan settes inn på kort varsel ved behov. Et av tiltakene MBL foreslo er basert på et iverksatt canadisk tiltak: skattefritak for deler av redaksjonelle kostnader. Dette tiltaket har hatt svært god effekt i Canada. Rapporten viser tydelig at denne bestillingen må kulturministeren følge opp, sier Øgrey. 

MBL er enig med tilsynet i at det er viktig å sørge for gode rammevilkår for mediebransjen i tiden fremover. -Vi er glad for at kulturministeren signaliserer at hun vil se på nasjonale kjøreregler for globale tech-giganter, og at Hurdalsplattformen sier at mediestøtten skal utvikles og styrkes. Rapporten viser at det haster med å utvikle fremtidens mediepolitikk, sier Øgrey. 

Les Medietilsynets rapport: Utredning om de direkte mediestøtteordningene