Ny rapport fra MBL - Betaling for nyheter 2021

Publisert

Foto: Schutterstock.

MBL har i dag offentliggjort den fjerde rapporten i serien “Betaling for nyheter”. Rapporten inneholder ferske funn om nordmenns betalingsvilje for nyheter, og går tett på medietrender i befolkningen.

Den belyser viktige tema som mediebruk og kanalvalg, forbrukernes motivasjon, utfordringer knyttet til innlogging og tillit til mediene ved deling av personlig informasjon. Brukerbetaling er i dag den viktigste inntektskilden til norske redaktørstyrte medier og mediehusenes tilbud er i stadig utvikling. Rapporten skal med dette som bakteppe gi økt innsikt i forbrukernes egne opplevelser og holdninger knyttet til avisabonnement og andre medieabonnement.

Riksdekkende aviser og NRK er folks viktigste nyhetskilder

Koronapandemien har preget nyhetsbildet siden våren 2020. Tilgang til raske nyhetsoppdateringer har blitt enda viktigere, og behovet for å følge med, både på det som skjer i nærområdet og i det nasjonale og internasjonale nyhetsbildet, har økt. De riksdekkende avisenes rolle som nyhetsformidlere kommer tydelig frem i undersøkelsen, og også i 2021 er det de riksdekkende avisene som rangeres som folks viktigste nyhetskilde. I tillegg søker folk til NRK, og både NRKs TV-kanaler og NRK.no er på topp tre over befolkningens viktigste nyhetskilder.

De fleste mediehusene opplevde at folk strømmet til under pandemiens tidlige fase, og årets undersøkelse viser at enkelte mediehus ser ut til å ha opprettholdt posisjonen de opparbeidet seg i 2020 bedre enn andre. NRK styrker seg ytterligere gjennom det siste året, spesielt på nett, men også på TV, og flere har nå NRK som sin viktigste nyhetskilde enn tidligere. Under pandemiens første fase søkte også flere ikke-abonnenter til gratis nyhetskilder enn tidligere. Også blant disse oppgis NRK som en av de viktigste gratis nyhetskildene, bak nasjonale nettaviser. Sosiale medier taper samtidig terreng som nyhetsleverandører, først og fremst fordi bruken av Facebook går tilbake, og kun et fåtall oppgir nå sosiale medier som sin viktigste nyhetskilde.

Økt tilgang til avisabonnement og høy tillit blant unge

Stadig flere har tilgang til betalte nyheter. Andelen som oppgir å ha tilgang til avisabonnement i husstanden, uavhengig av alder, har økt fra 63 til 69 prosent fra 2018 til 2021. Veksten kommer først og fremst fra digitale tjenester i form av nettaviser og plussabonnement. De yngste målgruppene velger digitalt og er i stor grad med på å dra veksten. Stadig flere, og godt over halvparten av de under 30 år, oppgir nå å ha tilgang til minst ett avisabonnement i husstanden. De yngste er også de som i størst grad har tillit til at personopplysninger de deler med mediene ikke blir misbrukt. Samtidig er de unge mer opptatt av å få tjenester og produkter tilpasset sine interesser og tilgang til eksklusivt og originalt innhold. Tilliten til at norske medier har kontroll på personvern er generelt høyere enn til utenlandske redaktørstyrte medier, strømmetjenester og sosiale medier, uavhengig av alder. I tillegg viser undersøkelsen en positiv utvikling for norske strømmetjenester på dette området det siste året.

Strømmetjenester prioriteres over avisabonnement

Norske strømmetjenester har det siste året styrket seg i forhold til utenlandske aktører, både med en positiv abonnementsutvikling og med styrket tillit i forbindelse med deling av personopplysninger. Undersøkelsen viser samtidig fortsatt tilvekst til strømmetjenester for musikk og lydbøker. Til sammen utgjør disse tilbudene en stadig større del av forbrukernes totale mediebudsjett. MBLs undersøkelse ber respondenten om å prioritere ulike medieabonnement. Om brukerne ble bedt om å velge, uavhengig av type abonnement og om de selv har abonnement i dag, ville flest valgt et TV-abonnement eller en strømmetjeneste over ulike typer avisabonnement. Èn av tre vil nå velge et strømmeabonnement, mens kun 13 prosent ville valgt et avisabonnement på papir eller digitalt. Tjenestene som opplever størst vekst det siste året, som musikkstrømmetjenester og norske strømmetjenester for TV og film, er også tjenester som brukerne i større grad sier at de vil prioritere.

9 av 10 avisabonnenter sier at brukervennlig innlogging er viktig

Andelen som alltid er logget inn er lavere hos norske redaktørstyrte medier enn andre tjenester, som strømmetjenester, sosiale medier og betalingsløsninger, hvor innlogging i større grad er et krav for å kunne bruke tjenesten. Likevel viser undersøkelsen at dette er viktig for avisabonnentene. Hele ni av ti avisabonnenter mener at brukervennlig innlogging er svært eller ganske viktig. Det anses som viktigere enn både reklamefritt innhold, rabatterte priser og tilgang til eksklusivt innhold, og oppgis som den viktigste tjenesten i et avisabonnement, uavhengig av kjønn og alder. Mulighet for å få tilgang til flere tjenester og produkter i samme abonnement og tilgang til innhold uten reklame er også populært, og har blitt enda viktigere det siste året, mens mikrobetaling for enkeltartikler er stadig mindre relevant.

Rapporten ser også på hvilke problemer norske forbrukere møter ved innlogging hos et bredt spekter av tjenester. Flest, og nesten halvparten av de spurte oppgir at det tar for lang tid å logge inn. Mange synes det er vanskelig å huske brukernavn og passord selv og opplever at tjenesten ikke husker brukerinformasjon fra gang til gang. Over en tredjedel har også opplevd å bli logget ut mot sin vilje. Likevel er det få, kun fire til fem prosent, av de som logger på norske nettaviser, som sier at de møter på problemer ofte. Flere opplever problemer av og til, og sammenlignet med tjenester som Google, Facebook og Vipps er andelen over dobbelt så stor hos norske nettaviser.

Flere funn og trender finner du i rapporten fra MBL, som du får du tilgang til her

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til bente@mediebedriftene.no