Nytt styre i Sogn og Fjordane avisforeining

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Bildet fra venstre: Arve Uglum , Svend Arne Vee og Bengt Flaten. Foto: Randi S. Øgrey.

Årsmøtet i Sogn og Fjordane avisforeining har valgt nytt styre denne uka. Det ble gjenvalg av styreleder Bengt Flaten (ansv. redaktør/daglig leder i Fjordingen) og styremedlem Svend Arne Vee (ansv. redaktør/daglig leder i Firdaposten). Arve Uglum (ansv. redaktør/daglig leder i Sogn Avis) er valgt inn som nytt styremedlem.

Erling Wåge, ansvarlig redaktør og daglig leder i Fjordenes Tidende fram til i høst er blitt pensjonist og gikk dermed ut av styret. Som hans erstatter i styret ble valgt Arve Uglum (ansv redaktør/daglig leder i Sogn Avis).

Årsmøtet ble avholdt i god tradisjon på Alexandra Hotel i Loen med både seminar med inviterte gjester og middag.