Pandemien ga økt brukeroppslutning og store annonsetap

Publisert

Medietilsynets økonomirapport for 2020 viser at pandemien ga avisene både økt brukeroppslutning og samtidig påførte de betydelige annonsetap. - Under pandemien har publikum strømmet til avisene. Mediehusene har fått god og viktig journalistikk ut til brukerne, utviklet fortellerteknikkene, økt brukerinntektene og samtidig opplevd et dramatisk bortfall av annonseinntekter. Det er imponerende hvordan avisene har fått dette til i et utfordrende år utenom det vanlige. Samtidig ser vi at det vil være krevende fremover, sier MBLs adm.dir. Randi S. Øgrey.

Da pandemien traff landet i mars 2020 og informasjonsbehovet var på det mest intense, opplevde mediene den største økningen av brukere noensinne og et dramatisk bortfall av annonseinntekter – samtidig. Tapet i annonsemarkedet for norske medier var større enn under finanskrisen. Medietilsynets rapport viser at avisenes økte brukerinntekter kombinert med omfattende kostnadsreduksjoner, koronakompensasjon og økt mediestøtte til de minste lokalavisene, samlet sett har gjort at avisenes økonomiske resultater i 2020 er noe bedre enn i 2019. Rapporten viser at uten kostnadsreduksjonene ville bildet vært et helt annet. Mange av disse reduksjonene er knyttet til pandemitiltak, og vil derfor ikke videreføres når pandemitiltakene avsluttes.

Rapporten peker også på en betydelig usikkerhet knyttet til annonsemarkedet: Vil annonseinntektene som forsvant i 2020 komme tilbake når situasjonen for annonsørene normaliserer seg? Konkurransen fra globale plattformer som Google og Facebook, som økte sine annonseinntekter kraftig i 2020, er økt samtidig som viktige konkurransevilkår fremdeles er ulike.

Les hele rapporten her.