Protokollmal for lokale forhandlinger

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

-Etter vårt syn er den et godt verktøy som sørger for at man får nedfelt de viktigste punktene slik at det går klart frem hva man er enige om, sier MBLs forhandlingsleder Pernille Børset.

MBL og NJ ble under forhandlingene enige om å lage en felles anbefalt protokollmal som kan brukes av partene i lokale forhandlinger.

- Det er opp til de lokale parter å vurdere om de ønsker å bruke malen, men etter vårt syn er den et godt verktøy som sørger for at man får nedfelt de viktigste punktene slik at det går klart frem hva man er enige om, sier MBLs forhandlingsleder Pernille Børset.  

HER ER MALEN

Dersom du ønsker råd og bistand knyttet til gjennomføringen av lokale forhandlinger er det bare å ta kontakt med Arbeidslivsavdelingen i MBL. Vi holder også gjerne digitale kurs for enkeltbedrifter dersom dere ønsker en innføring eller oppfriskning i gjennomføringen av lokale forhandlinger.