Reguleringer og bevilgninger må henge sammen

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Politikere og presseorganisasjoner på vei inn til høringsrunde, fra venste: Arne Jensen (Redaktørforeningen), Turid Kristensen (H), Grunde Almeland (V), Tage Pettersen (H), Randi S. Øgrey (MBL) og Hege Fagerheim (Norsk Journalistlag)

-Den mest kritiske utfordringen nå er den ujevne konkurransen mot de globale tech-gigantene. De definerer hva som er banen, reglene og opptrer også som dommer. Det betyr at beslutninger i amerikanske styrerom påvirker norsk offentlighet hver eneste dag, men er unntatt demokratisk kontroll, innsyn og ankemulighet, sa MBLs adm.dir Randi S. Øgrey under dagens høringsrunde i Familie- og kulturkomiteen.

-Reguleringene som behandles nå i EU-parlamentet er viktige. Her må Norden sammen bidra til at man regulerer riktig.

-Mediestøtten og innovasjonstilskuddet er også viktig og må utvikles og videreføres. Det er flott med 10 mill. som regjeringen foreslår, men vi foreslår at post 70 økes med ytterligere 20 mill. for å kompensere for at en rekke nye aviser er kommet inn i ordningen.

-Selv om vi har mye å være stolt av når det gjelder norske mediehus som er blant de fremste i verden på digitalisering så står disse fortsatt i en krevende digital transformasjon. Derfor er det avgjørende at de politiske rammevilkårene underbygger innovasjon og legger enda bedre til rette for at mediene kan utøve sin samfunnsrolle. Reguleringer og bevilgninger må henge sammen og understøtte mediemangfoldet, sa Øgrey.

Øgrey fremhevet også at mediepolitikk favner bredere enn Kulturdepartementets budsjett, og flere komiteer enn denne. -To eksempler er anbudene for avisdistribusjon og bredbånd. Vi må sikre distribusjon også.

Lokalaviser uten støtte

Øgrey minnet også om at det er mange lokalaviser som ikke mottar støtte, og at det var derfor det forrige Stortinget ba om en verktøykasse med virkemidler som kan iverksettes på kort varsel om det blir nødvendig. -Det må følges opp, og jeg vil særlig peke på tiltaket Canada har iverksatt med god effekt: skattefritak for andel av redaksjonelle kostnader, sa hun.

Her hjemme har det digitale momsfritaket har vært kritisk viktig, men det gjenstår å fullføre momsjobben, slik at det blir fritak for all digital journalistikk, sa hun.