Samfunnssikkerhet i en usikker verden

Publisert

Samfunnssikkerhet i en usikker verden er navnet på meldingen justiskomiteen nå har til behandling. MBL har levert innspill til komiteen om medienes sentrale rolle under kriser.

"I et samfunnssikkerhetsperspektiv må medienes rolle være med. Bare slik kan man sikre at befolkningen i en krisesituasjon får nødvendig informasjon, og innsyn er nødvendig for tillit til myndighetenes håndtering. Vi ber om at komiteen presiserer medienes viktige roller under kriser i innstillingen", heter det i MBLs innspill