Senterpartiet vil videreføre avisomdelingsanbudene

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Fra venstre: Senterpartiets stortingsrepresentant og medlem av kulturkomiteen Åslaug Sem-Jacobsen i samtale med MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Anbudene om avisomdeling i de deler av landet der det ikke finnes et kommersielt distribusjonstilbud løper ut sommeren 2022. Tiltakene omfatter praktisk talt alle landets aviser, og er svært viktige for abonnentene i disse områdene. Papiravisen kommer til å være viktig for mange abonnenter og aviser også etter at anbudene utløper, og MBL har vært tydelig på behovet for at kontraktene forlenges.

I finanskomiteens innstilling om Revidert nasjonalbudsjett 2021 skriver Senterpartiet i merknad at redaktørstyrte, journalistiske medier er en av grunnsteinene i et fritt og demokratisk samfunn, og at for mange abonnenter i spredtbygde strøk er daglig avisomdeling viktig, og for avisene er inntekter fra papiravis fremdeles nødvendig for å sikre en god digital utvikling. Senterpartiet viser til at anbudskontraktene åpner for forlengelse i inntil to år, og ber regjeringen sørge for avisomdeling på ukedager og lørdager i områder der det ikke er kommersielle avisbudnett også etter at dagens kontrakter utløper i juni 2022.

Les Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2021