Statsbudsjettet 2022: Lite nytt for mediene i årets statsbudsjett

Nyhet, Mediepolitikk, Journalistikk

Publisert

MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey

-Indeksjusteringen på medie- og innovasjonsstøtten er som forventet, ellers er det lite nytt i budsjettet fra den avgående regjeringen. Det er positivt at de følger opp vedtakene regjeringen har tatt, og i deres periode har mediestøtten blitt mer forutsigbar for mediene. Nå venter vi spent på Støres regjeringsplattform og skissen for hvordan mediepolitikken blir de neste fire årene, sier adm. dir i MBL Randi S. Øgrey.

I det siste statsbudsjettet fra Solbergregjeringen foreslås det å videreføre de økonomiske rammene som Stortinget har satt for den direkte mediestøtten og NRK for perioden 2020–2022. Regjeringen bevilger 443 millioner kroner til ordningene under den direkte mediestøtten.

Kulturdepartementets avtale med TV 2 om kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting videreføres, og budsjettforslaget er basert på at statens økonomiske forpliktelser kan beløpe seg på inntil maksgrensen på 135 millioner. kroner i 2022. Tilskuddet til NRK økes med 123 millioner til seks milliarder, eksklusive tilskudd til merverdiavgift.

Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til samiske aviser med 2,7 mill. kroner som følge av at en ny aktør er kvalifisert for tilskudd fra ordningen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Medietilsynet med 2,5 millioner kroner til tiltak som skal bidra til å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen, særlig blant sårbare grupper.

Hele kulturbudsjettet finner du HER