Vår felles digitale grunnmur: Nødvendig med tiltak som sikrer virksom konkurranse

Publisert

Foto: Schutterstock.

Digital infrastruktur er kritisk viktig for mediene. Men meldingen som nå er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen mangler forslag til tiltak som kan sikre at aktører som bygger og kontrollerer essensiell digital infrastruktur opptrer nøytralt og ikke kan styre forbrukernes konsum av medier og innholdstjenester.

Meld. St. 28 (2020-2021) Vår felles digitale grunnmur handler om digital infrastruktur, som bredbånd og 5G. MBL er bekymret for at bredbåndsleverandørene som bygger ut denne infrastrukturen kan bli portvoktere, og slik styre forbrukernes konsum av medier og innholdstjenester i retning av egne tjenester eller kobler sammen innhold og bredbåndstjenester på en måte som gjør det lite attraktivt å kjøpe tjenester fra konkurrerende aktører.

MBL foreslår derfor at regjeringen skal utrede og foreslå tiltak som styrker konkurransen og beskytter valgfrihet og mediemangfold i hele landet. Slike tiltak må sikrer at aktører som kontrollerer essensiell digital infrastruktur opptrer nøytralt og ikke styrer forbrukernes konsum av medier og innholdstjenester.

Les MBLs innspill her.