Verdiskaping: Data som ressurs

Publisert

Foto: Schutterstock.

Regjeringens politikk for verdiskaping med utgangspunkt i data er lagt frem i Meld. St. 22 (2020 – 2021) Data som ressurs - datadrevet økonomi og innovasjon. MBL har tre hovedbudskap til komiteen: like vilkår med internasjonale aktører, oppdaterte nasjonale regulatoriske rammer og journalistisk tilgang til informasjon og data.

Meldingen er nå til behandling i næringskomiteen. MBL har formidlet skriftlig innspill og vært på høring i komiteen.

Les MBLs innspill her.