Advarer mot fjerning av momsfritak

Publisert

-Vi hadde hatt forståelse om det i år kun ble prisjustering av mediestøtten, men forslaget slik det foreligger innebærer i realiteten en nedgang i produksjonstilskuddet, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Statsbudsjettet for 2023 ble fremlagt i dag og for første gang kommer regjeringen også med et fireårig styringssignal for mediestøtten. -Vi er sterkt bekymret over at regjeringen fjerner momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester som ikke anses som aviser. Det er lite fremtidsrettet, uforutsigbart og vil ramme norsk nyhetsproduksjon, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

-Vi må sette oss dypere inn i hvordan dette vil slå ut, hvem som vil omfattes og hvilke konsekvenser det vil få, sier Øgrey.

Produksjonstilskuddet innebærer en ramme på 400 millioner kroner.

-Vi hadde hatt forståelse om det i år kun ble prisjustering av mediestøtten, men forslaget slik det foreligger innebærer i realiteten en nedgang i produksjonstilskuddet. Dette er svært bekymringsfullt. Når det ikke kommer friske midler til, og det kommer flere nyetableringer som skal ha en del av kaken, vil dette være et reelt kutt for mange. For å kunne lykkes med både innovasjon og samfunnsoppdraget, trenger mediene forutsigbarhet og en økning i mediestøtten. Det er viktigere enn noen gang at vi sikrer et stort mangfold av redaktørstyrte medier som ivaretar den offentlige samtalen og sikrer et levende demokrati, sier hun.

Regjeringen setter også av 40 millioner kroner til tilskudd til samiske aviser, 22 millioner kroner til tilskudd til innovasjon og utvikling, 22 millioner kroner til tilskudd for lyd- og bildemedier. Distribusjonstilskuddet på 2,3 millioner kroner til aviser i Finnmark fjernes.

-Det er skuffende at regjeringen velger å fjerne distribusjonstilskuddet til aviser i Finnmark. Fremover må regjeringen trappe opp budsjettene for å sikre mediemangfoldet og innfri løftene i Hurdalsplattformen, sier Øgrey.

Nye avtale om kommersiell allmennkringkasting skal utlyses «så snart som mulig» og vil ha virkning fra og med 2024. Maks støttebeløp vil økes fra dagens 135 millioner kroner til 150 millioner kroner.

Statsbudsjett 2023 Kulturdepartementet

Se også Kampanje: Reagerer på regjeringens sjokkforslag 

Se også Kampanje: TV 2 sjefen bekymret over statsbudsjettet