Aviser i Nord-Norge beholder dobbelt tilskudd

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Det er viktig å ha gode, forutsigbare og stabile rammevilkår fremover, når avisene skal videreutvikle en mer og mer digital forretningsmodell, sier Øgrey.

-Vi er glad for at departementet forkastet medietilsynets forslag om å kutte dobbelt tilskudd for nord-norske aviser for dager med papiravis. Dette har MBL tatt opp med departementet både skriftlig og i møter, og levert dokumentasjon på konsekvensene av forslaget, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Kultur- og likestillingsdepartementet sendte torsdag før påske forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier på høring.

Medietilsynet foreslo i en rapport høsten 2021 å fjerne dobbelt grunntilskudd til aviser i Nord-Norge for dager med papiravis.

-Det er viktig å ha gode, forutsigbare og stabile rammevilkår fremover, når avisene skal videreutvikle en mer og mer digital forretningsmodell, sier Øgrey.